BRETT URVAL AV OLIKA PRODUKTER

LEVERANS ÖVER HELA SVERIGE

VÄNLIG OCH SNABB KUNDSUPPORT

Glasfiberprodukter

Glasfiber är ett mycket hållbart material med en lång livslängd, som kan användas för många ändamål. Scantank AB erbjuder ett brett urval av dagvatten- och spillvattenreningssystem tillverkade av glasfiber, fettavskiljare, sand- och slamavskiljare, olje- och bensinavskiljare, pumpstationer, brunnar och olika slags tankar. Alla produkter som vi erbjuder är certifierade och tillverkade av högkvalitativa material, därmed kan vi förse våra produkter med en långsiktig garanti.

Eftersom rätt installation säkerställer en lång produktlivslängd, erbjuder vi dessutom installation av alla glasfiberprodukter i vårt sortiment.

Markrännor

Dräneringssystem spelar en mycket viktig roll vid skapande av infrastruktur; för detta ändamål erbjuder Scantank AB ett brett urval av markrännor som tål mycket tunga belastningar. Vi erbjuder både standardlösningar och speciallösningar anpassade efter kundens individuella behov. Markrännor spelar en viktig roll i privata kunders trädgårdar, på stadsgator, torg och inom industrin. Baserat på såväl vår egen som tillverkarnas erfarenhet, kan vi hitta allsidiga lösningar inom alla sektorer. Vi erbjuder hydrauliskt korrekta system, som tar hänsyn till både gatubeläggningsytor, trafikvolym och lastkapacitet. Vi fokuserar på långsiktig kvalitet och tillhandahåller varaktiga lösningar.

Vi erbjuder också installation av markrännor.