Liiva-mudapüüdur LM600-LM40000

Kirjeldus

Liiva-mudapüüdurid

Liiva-mudapüüdurid LM600-LM40000 on mõeldud reo- ja sademeveest liiva, muda ja muude tahkete osakeste eraldamiseks, sellega kindlustatakse kanalisatsioonitrassi toimimine ilma, et seal tekiks ummistusi. Erikaalude vahe ja viibeaeg laseb langeda vees raskemad osakesed püüduri põhja ning puhas vesi liigub sealt edasi.

Peamiselt kasutatakse selliseid püüdureid:

+ Autopesulates

+ Parklates

+ Õuealadel

+ Remonditöökodades

+ Laoplatsidel

+ Sõiduteedel

Tuginedes õlipüüdurite standardile EN 858 paigaldatakse enne õlipüüdurit liiva-mudapüüdur.

 

Liiva-mudapüüdurile saab lisana paigaldada settekihi taseme alarmseadme, mis annab heli ja valgussignaaliga teada liiva-mudaeralduskambri täituvusest. Kui on täitunud pool settemahust tuleb teostada liiva mudapüüduri tühjendamine.

Liiva-mudapüüduritega tulevad kaasa vastadeklaratsioonid ning paigaldus- ja hooldusjuhendid.

Liiva-mudapüüduri markeeringus olev number tähistab püüduri sette mahtu (dm³).

 

Lisainfo saamiseks võtke palun meiega ühendust.

SKU: KT-LM-600 Kategooria: