Strong SEPTIK 2000/3000/5000L

Kirjeldus

ID1000 mm. STRONG septiku komplekt koosneb kolmekambrilisest septikust, jaotuskaevust ja imbväljakust.

Septik 2000 L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni viiele inimesele.
Septik 3000 L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni seitsmele inimesele
Septik 5000 L Erimõõdulise septiku suurus valitakse vastavalt reoveehulgale (palju on kasutajaid ja milline on reoveekoostis).

Mõeldud eramutele ja asutustele milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Puhasti koosneb:
kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
augustatud imbtorud, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
filterkangas, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

Paigaldus- ja hooldusjuhend:
IWS_STRONG_Septik_EST

Joonised:
501100-ID1000-septik-2m3_EE_2

501105-ID1000-septik-3m3_EE_2

501110-ID1000-septik-5m3_EE_2

Toimivusdeklaratsioon:
Septikute-toimivusdeklaratsioon-EST