I luokan öljyn- ja hiekanerottimet NS1,5–NS100

Kuvaus

Öljyn- ja hiekanerottimia (luokka I) käytetään pääasiassa silloin, kun sadevesi tai teollisuusjätevesi on johdettava viemäriin tai ympäristöön. Käytetään yleensä pysäköintialueilla, huoltoasemilla, autopesuloissa, korjaamoissa jne. Tarjoamissamme I-luokan öljyn- ja bensiininerottimissa öljy- ja bensiinihiukkaset erotetaan jätevedestä koalisaattorin avulla. Puhdistetun veden öljypitoisuuden on oltava alle 5 mg/l. Öljynerottimiin voidaan lisätä öljytason hälytyslaite, joka antaa ääni- ja valomerkin, kun vedessä oleva öljykerros saavuttaa suurimman sallitun paksuuden. Lujitemuovista valmistettu I-luokan öljynerotin 1,5–100 l/s. Tuotteen mukana toimitetaan CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä asennus- ja huolto-ohjeet. Tuotteen mukana tulee valurautaluukku. Erottimeen voidaan tilata erikseen hälytyslaite. 10 vuoden takuu Öljynerottimeen integroitu hiekan- ja lietteenerotin. Jos haluat lisätietoa, ota meihin yhteyttä.