Öljyn- ja hiekanerottimet NS3/15–NS80/240 ohivirtauksella

Kuvaus

Ohivirtauksella varustettuja öljyn- ja hiekanerottimia käytetään pääasiassa silloin, kun sadevesi tai teollisuusjätevesi on johdettava viemäriin tai ympäristöön. Käytetään yleensä pysäköintialueilla, huoltoasemilla, autopesuloissa, korjaamoissa jne. Tarjoamissamme I-luokan öljyn- ja bensiininerottimissa öljy- ja bensiinihiukkaset erotetaan jätevedestä koalisaattorin avulla. Puhdistetun veden öljypitoisuuden on oltava alle 5 mg/l. Öljynerottimiin voidaan lisätä öljytason hälytyslaite, joka antaa ääni- ja valomerkin, kun vedessä oleva öljykerros saavuttaa suurimman sallitun paksuuden. Lasikuitumuovista valmistettu I-luokan öljynerotin ohivirtauksella, suurin puhdistettava virtausmäärä 3–80 l/s. Suurin arvioitu virtausmäärä 15–240 l/s Tuotteen mukana on CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä asennus- ja huolto-ohjeet. Tuotteen mukana tulee valurautaluukku. Erottimeen voidaan tilata erikseen hälytyslaite. 10 vuoden takuu Tilanteessa, jossa öljyinen sadevesi kerätään erittäin suurilta alueilta, kuten varastoalueet, pysäköintialueet, autotiet ja terminaalit, erottimella on oltava suuri nimellinen suorituskyky. Tällöin erottimen minimointiin ja kustannusten vähentämiseen sopii öljynerotin sisäänrakennetulla ohivirtauksella. Ohivirtauksella varustettu öljynerotin on erittäin kompakti, tehokas ja kestävä ratkaisu. Tarjoamamme ohivirtauksella varustetut öljynerottimet valmistetaan puhdistettavan ja suurimman virtausmäärän suhteessa 1/3. Rankkasateiden sattuessa öljyinen sadevesi päätyy erottimeen pysäköintialueilta, terminaaleista, varastoalueilta tai muilta suurilta alueilta sadekuuron alkuvaiheessa. Suuremmat ja jo puhtaammat virtausmäärät, jotka ylittävät erottimen puhdistustehon, voidaan ohjata erottimen koalisaattoreiden ohi. Ohivirtauksella varustetun öljynerottimen toiminta perustuu siihen, että kun virtausmäärä ylittää öljynerottimen puhdistustehon, erottimen taso nousee, ja puhdistustehon ylittävä virtausmäärä ohjataan ohituskanavaan. Ohivirtauksella varustettu öljynerotin puhdistaa ~ 95 % vuotuisesta sademäärästä. Öljynerottimeen integroitu hiekan- ja lietteenerotin. Tarvittaessa mahdollista tilata öljynerottimia, joissa on suurempi sedimenttitilavuus. Jos haluat lisätietoa, ota meihin yhteyttä.