Olje- och sandavskiljare NS100LM (klass II)

Beskrivning

SKU: KT-II-KL-OLP-100