Sand-och gyttjefälla LM40000

Beskrivning

LM40000

Sand- och gyttjefällor används för att separera sand, gyttja och andra fasta partiklar från avloppsvatten och dagvatten, vilket säkerställer att avloppsnäten fungerar utan blockeringar. Relativ densitet och uppehållstid möjliggör för de tyngre partiklarna i vattnet att falla till botten av fällan, medan renat vatten kommer att rinna vidare.

Dessa fällor används huvudsakligen på följande platser:

+ Biltvättar

+ Parkeringsplatser

+ Utomhusområden

+ Verkstäder

+ Lager

+ Motorvägar

På basis av standarden EN 858 ”Separator-system för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin)”, installeras en sand- och gyttjefälla före en oljeseparator.

 

En ytterligare alarmanordning för sedimentnivån kan installeras i sand- och gyttjefällan, den ger en visuell signal och ljudsignal när sand- och gyttjefällan är full. När hälften av den maximala sedimentvolymen har uppnåtts bör sand- och gyttjefällan tömmas.

Sand- och gyttjefällor har certifikat, installations- och underhållsguider

Numret som finns markerat för sand- och gyttjefällan indikerar fällans sedimentvolym (dm³).

 

Kontakta oss för mer information.