Pumpstationer

Beskrivning

Pumpstationer avsedda för lyft av avloppsvatten, dagvatten och dränering

Pumpstationer används vanligtvis på platser där det är omöjligt eller opraktiskt att konstruera rörledningar med gravitationsflöde. Baserat på kundens önskemål och installationsplatsen erbjuder vi plast-, aluminium- och gjutjärnskydd för pumpstationer. Vi tillhandahåller certifikat, installations- och underhållsguider för pumpstationerna. Pumpstationerna i vårt sortiment har en maximal tankdiameter på 2500 mm.

För att kunna ge en offert på en pumpstation behöver vi följande information:

+ Djupet på inloppsröret (-rören) i pumpstationen

+ Produktivitet och pumphuvud(en)

När vi har fått denna information kan vi göra en fungerande ritning och starta produktionen.

Vi hjälper också till att välja ut nödvändiga styrskåp. Vi erbjuder kontrollpaneler till pumpstationer med både en och två pumpar. Det är möjligt att välja en panel för både inomhus- och utomhusinstallation, samt ett lämpligt larm- och dataöverföringssystem. Vi erbjuder pumpar i enlighet med rådande förhållanden (t.ex. Grundfos, Wilo).

Standarder:  EN 12050‐1: 2001 och EN 12050-2: 2001

För pumpstationer ger vi offert på projektbasis. Kontakta oss för mer information.