Möödavooluga õli-liivapüüdurid NS3/15 – NS80/240

Kirjeldus

Möödavooluga õli-liivapüüdureid kasutatakse peamiselt juhul, kui on vajadus juhtida kas siis sadevesi või tööstuslik reovesi kanalisatsiooni või loodusesse. Tavaliselt kasutatakse: parklates, tanklates, autopesulates, remonditöökodades jne. Meie poolt pakutavates I-klassi õli -ja bensiinipüüdurites eraldatakse õli- ja bensiiniosakesed reoveest koalisaatori abil. Puhastatud vee õlisisaldus sisaldus peab jääma alla 5 mg/l kohta. Õlipüüduritele on võimalik juurde lisada õlitaseme alarmseadmega, mis annab heli ja valgussignaali, kui õlikiht vees saavutab maksimaalse lubatud paksuse.

Klaasplastist I-klassi möödavooluga õlipüüdur maksimaalse puhastatava vooluhulgaga 3-80l/s.
Maksimaalne arvestuslik vooluhulk 15-240l/s
Tootega kaasas CE -vastavusdeklaratsioon ning paigaldus- ja hooldusjuhend.
Tootel on kaasas malmluuk.
Püüdurile võimalik juurde tellida alarmseade.
Garantii tootele 10a.
Olukorras kus õline sademevesi kogutakse väga suurtelt territooriumitelt nagu laoplatsid, parklad, autotrassid, terminalid peab püüdur olema suure nominaaljõudlusega. Sellisel juhul sobib püüduri minimeerimiseks ja kulude vähendamiseks integreeritud möödavooluga õlipüüdur.
Möödavooluga õlipüüdur on väga kompaktne, efektiivne ja säästev lahendus.

Pakutavad möödavooluga õlipüüdurid valmistatakse puhastatava ja maksimaalse vooluhulga suhtega 1/3.
Suurte vihmade korral jõuab püüdurisse parklatest, terminalidest, laoplatsidelt või mõnelt muult suurelt territooriumilt õline sajuvesi vihmahoo algetapil. Suuremad ning juba puhtamad vooluhulgad, mis ületavad püüduri puhastusjõudluse, võib juhtida püüduri koalisaatoritest mööda. Möödavooluga õlipüüduri tööprintsiip seisneb selles, et kui vooluhulk ületab õlipüüduri puhastusjõudluse, tõuseb nivoo püüduris ja puhastusjõudlust ületav vooluhulk suunatakse möödavoolukanalisse. Möödavooluga õlipüüdur puhastab ~95% aastasest sademete hulgast.

Õlipüüdurile integreeritud sisse liiva-mudapüüdur. Vajadusel saab tellida suurema settemahuga õlipüüdureid.

Lisainfo saamiseks võtke palun meiega ühendust.