Pumplad

Kirjeldus

Pumplad reovee, sademevee ja drenaaživee ülepumpamiseks

Pumplad reovee, sademevee ning drenaaživee ülepumpamiseks on kasutusel tavaliselt olukorras, kus isevoolset torustikku ei ole võimalik rajada või ei ole see lihtsalt otstarbekas. Vastavalt kliendi soovist ja paigalduskohast pakume pumplatele plast-, alumiinium või malmluuke. Pumplatele anname kaasa sertifikaadid ning paigaldus- ja hooldusjuhendid. Meie poolt pakutavate pumplate suurim korpuse läbimõõt on 2500mm.

Pumplale hinnapakkumise tegemiseks on meil vajalikud andmed:

+ Sisendtoru(de) sügavus pumplasse

+ Pumba või pumpade tootlikkus ja tõstekõrgus

Kui märgitud andmed on teada, siis saame koostada tööjoonise ja alustada tootmist.

Samuti aitame ka vajaliku juhtimisautomaatika valikul. Pakume juhtimiskilpe nii ühe kui kahe pumbaga pumplatele. Võimalus valida nii sise- ja välispaigalduseks mõeldud kilp ning sobiv alarm ja andmeedastussüsteem. Pumbad vastavalt nõutud tingimustele (nt. Grundfos, Wilo)

Normid:  EN 12050‐1:2001 ja EN 12050-2;2001

Pumplatele koostame hinnapakkumisi projektipõhiselt. Lisainfo saamiseks võtke palun meiega ühendust.