Birco Sir 200

Beskrivning

BIRCO SIR 200 – Produktblad – ENG DoP-020 BIRCOsir DoP-099_BIRCOgratings_covers_130701 BIRCO Sir Installationsguide Typ-M ENG Birco Sir-seriens markränna för viktklass A15-F900. Markrännan med en inre bredd på 200mm kan kombineras med olika toppgaller, dräneringsanslutningar och lutningar. Du kan hitta hela sortimentet av Birco Sir 200-serien genom att öppna produktbladet.

Kategori: