Birco Sir 300

Beskrivning

BIRCO SIR 300 – Produktblad – ENG DoP-020 BIRCOsir DoP-099_BIRCOgratings_covers_130701 BIRCO Sir Installationsguide Typ-M ENG Birco Sir-seriens markränna för viktklass A15-F900. Markrännan med en inre bredd på 300mm kan kombineras med olika toppgaller och dräneringsanslutningar. Du kan hitta hela sortimentet av Birco Sir 300-serien genom att öppna produktbladet.

Kategori: