BIRCOslot (monolitisk markränna av betong)

Beskrivning

Katalog: BIRCO_CONCRETE_SLOT_CHANNELS ENG BIRCOslot PFUHLER AIRPORT CATALOG ENG

BIRCOslot Solidrain S och Pfuhler markrännor | Lång livslängd – ytterst stabila

BirCOslot-system för markrännor Solidrain S och Pfuhler ger långvarig tätning mot vätskor som bränslen, oljor, alkalier och syror. Den monolitiska armerade betongkroppen tål extrema belastningar och reducerar kostnaderna och installationstiden kraftigt.

Fakta om BIRCOslot Solidrain S markränna:

+ Typ I system för markrännor:

Runda profiler: DN 200; 300

Ovala profiler: 300/400

+ Monolitisk betongkropp (C 40/50)

+ Konisk ränna 30/50 (intermittent)

+ Inloppsoptimerad, lutande yta

+ Installationslängd 4,00 m (andra längder på begäran)

+ Utfallsenhet (1,00 m) och underhållskanal (1,00 m) med avtagbart formbart järnhölje

+ Belastningsklass A15–C250

Huvudsakliga användningsområden för BIRCOslot Solidrain S:

+ Tungt trafikerade områden

+ Viktigare längsgående trafikområden

+ Nödkörfält, tunnlar

+ Områden relaterade till jordbruksverksamhet

+ Områden för fotgängare, marknadsplatser, depåer i städer

+ Parkeringsplatser

Fakta om BIRCOslot Pfuhler markränna:

+ Typ I system för markrännor:

Runda profiler: DN 200; 300; 400; 500

Ovala profiler: 300/400; 300/400

+ Monolitiskt konstruktivt armerad betongstomme (C 40/50)

+ Konisk ränna 30/50 (kontinuerlig eller intermittent)

+ Plan eller lutande yta

+ Utfallsenhet (1,00 m) och underhållskanal (1,00 m) med avtagbart formbart järnhölje

+ Belastningsklass A15 – D400 eller A15 – F900

Huvudsakliga användningsområden för BIRCOslot Pfuhler:

+ Områden för lastning av tunga maskiner

+ Logistikcentra som använder gaffeltruckar

+ Storskalig jordbruksverksamhet

+ Tvärgående och längsgående trafikområden

+ Parkeringsplatser för långtradare

+ Flygplatser

Du kan hitta hela utbudet av BIRCOslot produkter genom att öppna katalogen.

För BIRCOslot markrännor ger vi offert på projektbasis. Kontakta oss för mer information.